วันที่ 26 มกราคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว. พบประชาชนชาติพันธ์ เผ่าเมี่ยน ซึ่งอยู่ในถิ่นธุรกันดารภูเขาสูง บ้านสะหนามเหนือ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยบูรณาการกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระน้องนางเธอฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน์ วรขัติยราชนารี ร่วมกับภาคีเครือข่าย…

23 มีนาคม 2564
กิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นความร่วมมือของ วสส. วพบ. สบช. กับชุมชน และได้มีโอกาสเยี่ยมชม excellent center ห้อง sim ของ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ค่ะ❤️ ขอบคุณ ผอ.ปัทมา ผ่องศิริ และทีมงาน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ🌸 รูปภาพเพิ่มเติม